Doulaeffekten

Hvilken betydning har en doulas nærvær og støtte under fødselen?

Det finnes en mengde forskning og bruk av doula som støtte for en fødende, som viser en betydelig positiv effekt = doulaeffekten.

  • Forskningen viser at bruk av doula under fødsel gjør kvinnene mye tryggere og roligere.
  • De har kortere fødselsforløp og mindre kompliserte fødsler, bruker mindre smertestillende og har en mer positiv opplevelse av fødselen.
  • Antall keisersnitt, vakumforløsninger, induksjoner og kvinner som ber om epidural er redusert.

Forskning viser også at den fødende er mer fornøyd med partnerens deltakelse under fødselen.

En doula som paret kjenner godt og som kan være en nær omsorgsperson gjennom fødselen gjør kvinnen mer trygg og avslappet.

Frykt og angst fører til adrenalin, som hemmer hormonene oxytocin og endorfin. Trygghet og omsorg vil derfor fremme disse nødvendige hormonene og legge forholdene til rette for at kvinnen kan følge signalene som kroppen hennes gir.