Doulatjenester

Jeg tilbyr ulike pakker med samtaler og veiledning, støtte i fødsel og hjemmebesøk i barseltiden.

Du kan lese mer om hva en doula er, hva jeg kan tilby, ulike pakker og priser her.