Om

Foto: Manuela Hardy

Doula og IBCLC Ammeveileder

Laila V. Horve

Laila Vatland Horve er personen bak, og daglig leder, i Klinikk Eira. Jeg er utdannet sykepleier (2003) og har jobbet med nybakte mødre, amming og babyer på nyfødtintensiv avdeling og barsel på Stavanger Universitetssykehus. I 2015 tok jeg videreutdanning i ammeveiledning, har i 2015-2020 jobbet som ammeveileder i Ammeklinikken AS, og ble i august 2021 IBCLC sertifisert (International Board Certified Lactation Consultant).

Fra høsten 2022 er jeg også under utdanning for å bli sertifisert doula, og tar fra januar 2023 oppdrag som doula.

Jeg har 4 barn i alderen 4-16 år. For hvert svangerskap, fødsel og ammeperiode har jeg lært mye nytt, og sett hvor annerledes denne tiden har vært når jeg har hatt mer kunnskap og følt en større ro. Jeg har selv opplevd usikkerhet i fødsel, og det å sitte med bekymringer og frustrasjon som nybakt mamma, med ammeutfordringer. Dette er grunnen til at jeg har et brennende ønske om å kunne hjelpe andre mødre og familier i samme situasjon, og så et behov for en tjeneste med kort ventetid og god kompetanse for foreldre som trenger hjelp.

Ro, trygghet og kunnskap – for en god barseltid